Avhjälpande av fel i såld vara - Vem ska stå för kostnaden?

Hej! Behöver hjälp redda ut ett problem. I februari 2010 har jag köpt en bärbardata på Expert. Efter några månader började datorn låta hemskt mycket och blir så pass varm dvs överhettat. Jag lämnade in på Expert för reparation och de hade bytt fläkten. Innan jag lämnade den jag förklarade att jag läser på Universitet och datorn är en del av mina studier trots det fick jag inte något lån dator. Redan första dagen från avhämtning (efter det att datorn kom från reparationen) låt datorn ganska mycket och dessutom var så pass seg att tog tid enbart att skriva i word. Efter en vecka gick jag igen till Expert och berättade att felet kvarstod och datorn hade blivit extrem långsamt (vilken inte var tidigare). Verkstaden vart Expert skickat in har inte hittat något fel och har debiterat arbetet cirka 900kr. Säljaren som tog emot datorn sa att jag skulle få datorn tillbaks om två veckor. Två veckor har gått och butiken har inte hört av sig. Min fråga vem ska stå för kostnaderna som verkstaden har debiterat för utfört arbete? Eftersom verkstaden har uttalat sig att inget fel hittades kan jag kräva att få datorn ombyt?( Då ingen avhjälpning av problemet gjordes.) Vänliga hälsningar!

Lawline svarar

Hej! I detta fall aktualiseras Konsumentköplagen (1990:932), https://lagen.nu/1990:932, då det gäller köp av lös sak som en näringsidkare har sålt till en konsument. Utgångspunkten är följande: Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Att en ny bärbar dator efter endast några månader börjar låta hemskt mycket och blir överhettad måste anses utgöra ett fel i Konsumentköplagens mening, då varan får anses avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om felet visade sig inom sex månader ska det presumeras ha funnits vid avlämnandet. Att Säljaren(Expert)/Verkstaden företog avhjälpande och bytte fläkt på datorn torde tala för att de själva fann att fel förelåg och denna kostnad ska i sådana fall Säljaren stå för, ej du som konsument. Vad gäller den andra gången då du lämnade in datorn till Säljaren för avhjälpande så gäller följande. Om inte Säljaren finner att fel föreligger i varan vid genomförd undersökning, kan Säljaren beroende på hur noggrann undersökning som gjorts, komma att kräva konsumenten på betalning för detta då inget fel har förelegat i varan. Som svar på frågan om du istället kan kräva omleverans av datorn då inget avhjälpande skett, gäller följande: Omleverans av vara aktualiseras endast då fel föreligger i vara. Om inte Säljaren anser att varan är felaktig kommer de med stor sannolikhet tyvärr inte genomföra en omleverans, men man kan alltid höra med dem. Utifrån hur du beskriver hur datorn låter och är långsam så kan det vara så att fel föreligger utan att Säljaren vill kännas vid det. Så om du inte är nöjd med hur datorn fungerar skulle jag ge dig rådet att ta datorn till en fristående verkstad och låta dem undersöka datorn och se om de anser att den är felaktig för att eventuellt återigen vända dig till Säljaren med anspråk om omleverans.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo