UPPSÄGNINGSTID

Hej har blivit uppsagd vi har ett bolags avtal med uppsägnings tid baserat på ålder 1mån under 25 2mån vid 30 3mån vid 35 4mån vid 40 5mån vid 45 men nu hävdar företaget att det inte gäller för det strider mot las vi har ju skrvit under på det avtalet så vad gäller

Lawline svarar

Hej, Regler om uppsägningstid finns i LAS 11§. Tidigare var det så att uppsägningstid baserades på arbetstagarens ålder men nu är det anställningstiden som avgör hur lång uppsägningstid man har rätt till. LAS är semidispositiv. Med det menas att det går att genom avtal göra vissa ändringar. Av 2§ st. 4 framgår att man genom centralt kollektivavtal kan avtala om annan uppsägningstid än vad som gäller i lagen. Kontrollera därför om din arbetsplats har ett centralt kollektivavtal och, i så fall, vad som sägs om uppsägningstid i det avtalet. Har det reglerats någonting i kollektivavtal är det det som ska gälla. Om kollektivavtal saknas, eller inte reglerar frågan om uppsägningstid, finns det finns det ändå en möjlighet att det som står i ditt bolagsavtalet kan gälla. Bolagsavtalet måste då ge dig som arbetstagare en förmånligare uppsägningstid än vad lagen gör. Avtalsvillkor som är sämre för arbetstagaren än vad som stadgas i LAS är nämligen ogiltiga, enligt LAS 2§ st.2. Du finner LAS här: https://lagen.nu/1982:80 Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo