Lex Sarah

FRÅGA
Hej! Jag undrar över de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL. Om jag som ex anställd ska göra en sk lex sarah anmälan vilken paragraf använder man då som stöd? är det som tidigare 14:2 eller nya 14:3 SoL där det står om rapporteringsskyldighet? mvh
SVAR
Hej!

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Socialstyrelsen enligt 14:7 SoL (här).
Den paragraf som du stödjer din anmälan på är 14:3 SoL som handlar om rapporteringsskyldighet.
Missförhållanden, som ska rapporteras ska avse såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Du kan läsa mer i SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah.

Hoppas svaret varit till hjälp

Med vänlig hälsning
Elin Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92314)