FrågaFASTIGHETSRÄTTSkadestånd16/01/2012

Skadestånd till hyresgäst vid obebolig lägenhet.

Avser den ersättningsskyldighet som stipuleras i JB 12 kap. 10 § det positiva eller det negativa kontraktsintresset?

Lawline svarar

Regeln är utformad för att skydda hyresgästen i det fall hyresvärden inte kan uppfylla sin del avtalet. Skyddet skall bestå i att hyresgästen skall få det denne har rätt till. I de två första fallen i paragrafen då hyresgästen inte kan använda lägenheten, trots avtalet, är det naturligt att ersätta det positiva kontraktsintresset. Dvs, hyresvärden skall försätta hyresgästen i samma position som om hyresvärden faktiskt uppfyllt avtalet. Det negativa kontraktsintresset skulle annars innebär att hyresvärden betalade tillbaka all tidigare hyra som hyresgästen betalat, vilket inte stämmer in på paragrafens syfte, notera också JB 12 kap 16 §. I sista fallet, då hyresvärden skall ersätta hyresgästen för att hyresvärden meddelat hyresgästen för sent om felet bör det vara det negativa kontraktsintresset eftersom det då legat i hyresgästens bästa intresse att avtalet upphört, men att så inte skett på grund av hyresvärdens försumlighet. Det beror alltså på om felet skadat hyresgästen med hänsyn till dennes möjlighet att träda in i avtalet och hyra en fullgod lägenhet, eller att träda ur avtalet.
Thomas HefnerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?