FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare16/01/2012

Föräldrars skyldighet att betala barns skadestånd

En 15-åring blir dömd till ett skadestånd och i domen står inget att vårdnadshavare ska betala skadeståndet. Kan tex föräldrarna till det drabbade barnet kräva in detta skadestånd iallafall? Kan det blir frågan om jämkning efter domen har utdelats (enligt 3 kap 6 par i skadeståndslagen)? Är det riktigt att det måste stå i domen om vårdnadshavare ska bli skyldiga att betala?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Relativt nyligen (slutet av 2010) skedde en lagändring som gör att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador orsakade av deras barn genom brott. Innan lagändringen skedde kunde föräldrarna endast bli ersättningsskyldiga om de hade brustit i sin tillsynsplikt och det var ovanligt att ett sådant ersättningsansvar kom i fråga. Det är alltså endast aktuellt för dig som förälder att bli skadeståndsskyldig om skadan har uppstått genom ett brott. Vilken summa som är aktuell och om den eventuellt kan jämkas ska framgå av domen. Hoppas att mitt svar har hjälpt dig!
Kerstin EifrémRådgivare
Hittade du inte det du sökte?