FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/10/2006

Köp av andel i fastighet - hur sätts priset?

Hej, Om två äger fastighet gemensamt, och en vill köpa den andres andel; hur sätts priset?

Lawline svarar

I Sverige råder avtalsfrihet och det är således upp till säljare och köpare att själva komma överens om ett pris. Notera dock att om priset sätts alldeles för lågt, närmast i förhållande till det uppskattat marknadsenliga, så kan "köpet" istället helt eller delvis vara att betrakta som en gåva från den ena parten till den andra. Av Jordabalkens 4 kapitel, som reglerar köp, byte och gåva av fast egendom följer av 29 § att vissa av kapitlets bestämmelser sätts ur spel då fråga är om en gåva. (Nyss nämnda lagrum finner du http://www.lagen.nu/1970:994#K4P29 .) I enlighet med det gamla talesättet att man inte skådar given häst i munnen, bör även det s.k. hemulansvaret enligt 21 § sättas ur spel - detta trots att 29 § uttryckligen stadgar att 3 § och således dess 1 st 2 p skall gälla även i gåvofallet.
Joel LaackRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000