Friköp av tomträtt

2012-01-14 i Arrende
FRÅGA
Finns det någon lag/regel för hur en arrendetomt värderas när den skall friköpas?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

För tillfället finns inga regler som reglerar hur värderingen ska göras när det gäller friköp av tomträtter. Avtalsfrihet råder när det gäller villkoren för friköp, det är alltså upp till de inblandade parterna att komma överens om pris och övriga villkor. Ett sätt som brukar användas när friköpspriset ska bestämmas är att beräkna priset som en del av marktaxeringsvärdet. Är det en kommun som äger fastigheten framgår det ofta av kommunens hemsida vilken värderingsmetod som brukar tillämpas när det gäller friköp. Ibland sker en beräkning som baseras på avgäldsunderlaget, dvs ”hyran” för att nyttja tomten.

En utredning pågår för närvarande där det bland annat utreds om lagregler bör införas som reglerar villkoren för friköp, särskilt avseende friköpspriset. Utredningen kommer dock att pågå till september 2013, så det dröjer länge innan eventuella lagregler införs. Här finner du mer information om detta: http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2011/dir2011_60.pdf

Mvh

Pernilla Skoglösa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)