FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/10/2006

Servitut

Vi har ett fritidshus på en ö. Fastigheten har haft samma ägare sedan 1961. Vår landningsplats på fastlandet är under ombyggnad vilket medför en osäkerhet vad gäller årskostnader och tillgänglighet då platsen loigger på privat mark. Går det att köpa ett servitut på parkerings-och bryggplats för att försäkre sig om tillgängligheten? Om så, var vänder man sig?

Lawline svarar

Hej! Det finns olika sätt att bilda servitut på. Ett sätt är genom avtal, avtalsservitut. Ett annat sätt är genom fastighetsbildning eller genom expropriation. Avtalsservitut regleras i 14 kap JB (http://www.lagen.nu/1970:994). Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning och det är av stadigvarande betydelse för den fastighetsägare som vill ha användning av servitutet, får en rätt upplåtas att i visst hänseende nyttja en annan fastighet. Ett avtal om servitut skrivs in på tingsrätten. Vänd dig till den tingsrätt dit din fastighet tillhör, t.ex. till Norrtälje tingsrätt om fastigheten ligger inom Stockholms län. Ett annat sätt att skapa servitut är genom fastighetsbildning som sker genom att lantmäteriet gör en förrättning. Denna kostar pengar. Att inte 14 kap JB då är tillämpligt framgår av 14:1 3 st JB, men även i dessa fall bör de grundläggande principerna för servitut vara styrande. För att få ett lantmäteriservitut ska du kontakta den lantmätare som ansvarar för den kommun som servitutet ska ligga i. Gå in på lantmäteriets hemsida http://www.lantmateriet.se/ och läs mer. Lycka till,
Anna BergmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”