Rätt till tjänstledighet

Hej! Jag är fast anställd sedan 2år på ett företag, och vill nu ta tjänstledigt för studier i 4år. Har jag rätt att vara tjänstledig under hela studietiden?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! En arbetstagare har normalt rätt till ledighet från sin anställning när denne vill genomgå en utbildning. I lagen om arbetstagares rätt till ledighet (https://lagen.nu/1974:981) för utbildning finns bestämmelser som berör din fråga. Rätten till ledighet gäller arbetstagare som varit anställda de senaste sex månaderna eller minst 12 månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i upp till två år, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen krävs dock samtycke från berörd arbetstagarorganisation om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten i mer än sex månader. Lagen anger ingen tidsgräns för tjänstledighet, så länge faktiska studier bedrivs. Det får alltså inte röra sig om självstudier. Lagen om arbetstagares rätt till ledighet är subsidiär till andra lagar, vilket innebär att lagen inte ska tillämpas om det finns avvikande regler i andra lagar, men som huvudregel har man alltså rätt till tjänstledighet. Vissa avvikelser från lagen får göras genom kollektivavtal, så du bör läsa igenom eventuellt kollektivavtal som finns på din arbetsplats innan du ansöker om ledighet. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”