Rätt till tjänstledighet

Hej! Jag är fast anställd sedan 2år på ett företag, och vill nu ta tjänstledigt för studier i 4år. Har jag rätt att vara tjänstledig under hela studietiden?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! En arbetstagare har normalt rätt till ledighet från sin anställning när denne vill genomgå en utbildning. I lagen om arbetstagares rätt till ledighet (https://lagen.nu/1974:981) för utbildning finns bestämmelser som berör din fråga. Rätten till ledighet gäller arbetstagare som varit anställda de senaste sex månaderna eller minst 12 månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i upp till två år, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen krävs dock samtycke från berörd arbetstagarorganisation om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten i mer än sex månader. Lagen anger ingen tidsgräns för tjänstledighet, så länge faktiska studier bedrivs. Det får alltså inte röra sig om självstudier. Lagen om arbetstagares rätt till ledighet är subsidiär till andra lagar, vilket innebär att lagen inte ska tillämpas om det finns avvikande regler i andra lagar, men som huvudregel har man alltså rätt till tjänstledighet. Vissa avvikelser från lagen får göras genom kollektivavtal, så du bör läsa igenom eventuellt kollektivavtal som finns på din arbetsplats innan du ansöker om ledighet. Mvh
Pernilla SkoglösaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000