Bil varit inne på reparation två gånger utan att fel avhjälpts - Grund för hävning?

Hej Jag undrar om jag kan häva mitt bilköp. köpte bilen imitten av juni-11 bilen blev skadad av bilfirman dagen före lev.men bilhamlaren lovade att fixa det +ett lackjobb av kofågaren och huven efter sem.Gick en månad bilen kördes till firman där den va i3veckor fick hem bilen såg att jobbet var extremt dåligt gjort. tog kontakt med säljaren omg.han lovade att bilen skulle fixas sådom tog upp bilen efter en månad där den fick vara i ytterligare 5veckor för omlack.Fick bilen hemkörd och ena felet åtgärdat men kofångar+huven jobbet har dom försökt att åtgärda men det har blivit till det sämre.Har ägt bilen i4mån.varav 2mån har den varit hos handlaren.bilen köpt hos aukt.bmw handlare. Vad ska jag göra el. kan göra.

Lawline svarar

Hej! I det här fallet handlar det om köp av en lös sak. Jag utgår här ifrån att det rör sig om ett konsumentköp, varvid konsumentköplagen blir tillämplig, https://lagen.nu/1990:932. Av frågan framgår att bilen skadades innan leverans hade skett, vilket innebär att säljaren stod risken för varan och därmed ska svara för kostnader för varan som uppkommer. Huvudregeln är att frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Det synes vara klart att det föreligger ett fel i den sålda varan i det här fallet, vilket även säljaren verkar vara medveten om, då de företagit avhjälpande vid två tillfällen. Fråga är dock om det föreligger grund för +hävning+ i det här fallet. För att en köpare ska få häva ett köp, krävs det att felet är av +väsentlig betydelse+ för honom, vilket är ett någorlunda högt ställt krav. Vidare gäller att hävning är en +sekundär+ påföljd och aktualiseras endast i de fall då inte +avhjälpande+ eller +omleverans+ kommer i fråga. En köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske +utan oskälig kostnad+ för säljaren. Vid bedömningen om vad som utgör oskälig kostnad för säljaren ska särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen. Vidare gäller att om köparen kräver annan påföljd än omleverans eller avhjälpande, har säljaren rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. +Sammanfattning+: Hävning kommer endast i fråga om inte omleverans eller avhjälpande kan ske inom skälig tid efter reklamation eller utan väsentlig olägenhet för köparen. Dessutom krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen. I detta fall har bilen varit inne på avhjälpande vid två tillfällen för samma fel, utan att felet åtgärdats. Säljaren har därmed beretts tillfälle att åtgärda samma fel flera gånger utan att ha lyckats. Jag skulle då ge dig rådet att framföra till säljaren att du vill häva köpet, för felet torde inte vara av oväsentlig karaktär, och om de inte går med på det bör du begära omleverans.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”