Namn och bild på avliden människa

FRÅGA
Hej, Jag har en fråga ang. att använda personer i reklam. Jag ska göra en reklamaffisch för en känd restaurangkedja. Affischen ska endast användas på en restaurang. På den här affischen skulle jag vilja ha med ett antal svenska kända män. Alla personer har varit döda i 70 år eller mer. Eftersom att jag använder fotografier har jag kollat upp att även fotograferna har varit döda i 70 år eller mer. Finns det något annat som kan göra att jag inte får använda deras bilder i reklamen? Hur kan man ta reda på vad som gäller i dessa fall?
SVAR
Hej!

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (här) gäller endast levande personer.

I lagens förarbeten ges motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas och man kan i proposition 1978/79:2 under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 utläsa att användande av namn och bild på avliden person typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller på annat sätt kränker den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation.

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen inte omfattar personer som avlidit när publicering sker. Däremot måste ni kontrollera så namnet eller bilden inte är ett registrerat eller inarbetat varumärke samt iaktta försiktighet så namnet eller bilden inte används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang då detta kan leda till ett brott som heter “förtal av avliden”.

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till.

Med vänlig hälsning,
Emil Görrel
Emil Görrel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll