En arbetstagares privatliv - saklig grund för uppsägning?

Hej! Jag undrar om privatlivet kan påverka min anställning? Finns det något lagrum isåfall som stödjer detta eller något i propen?

Lawline svarar

Hej! Det är en bra fråga. Generellt torde gälla att en anställds privatliv inte ska påverka dennes anställning. Vad en arbetstagare gör på fritiden angår inte en arbetsgivare. Dock finns det undantag. Av frågan utgår jag ifrån att du undrar om du riskerar att bli uppsagd eller avskedad från din anställning. Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd, 7 §, https://lagen.nu/1982:80, gäller att en arbetsgivare får säga upp en arbetstagare under förutsättningen att uppsägningen är +sakligt grundad+. Det föreligger aldrig saklig grund om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Det finns inget enkelt svar vad som utgör "saklig grund" utan det varierar från fall till fall. Men som svar på din fråga kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, en arbetstagares privatliv utgöra saklig grund för t.ex. uppsägning från arbetsgivarens sida. Ett krav torde dock vara att privatlivet går ut över anställning för att uppsägning ska få ske, med andra ord att privatlivet påverkar hur arbetstagaren sköter sitt arbete i negativ riktning, att den börjar missköta sig på på arbetet. Ett exempel är att den anställde börjar missbruka t.ex. alkohol och därför kommer sent till jobbet ett upprepat antal gånger och allmänt missköter sig. Det är en väldigt öppen fråga och det är svårt att ge ett klart svar av den lilla information du gett. +Sammanfattning+: Ja, en arbetstagares privatliv kan komma att påverka dennes anställning, dock under förutsättningen att privatlivet går ut över och påverkar anställningen i negativ riktning.
Stefan FagerbringRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo