FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/09/2006

Deponering av bil när garaget säljs?

Min mors svärson har lånat mors gargage några år för att vinterförvara sin bil. Nu har jag skrivit köpekontrakt på huset och nu behöver jag garaget för att förbereda inflyttning på ett smidigt sätt. 10% på köpeskillingen betalades i samband med kontraktets upprättande. Överlåtelsen kommer att ske vid årsskiftet. Nu hävdar min svåger att min mor gör sig skyldig till kontraktsbrott som inte låter honom använda garaget som han tidigare gjort. han hävdar att det finns ett muntligt avtal dom emellan. Han har betalat 1000:- per år för lånet. Summan har dock inte varit något som dom kommit överens om utan svågern har gjort det som ett tack. Min mor har aldrig gjort någon överenskommelse med sin svärson utan allt har skett som en ren handling släktingar emellan. Kan min svåger verkligen anklaga min mor för kontraktsbrott? Kan han göra det till en rättssak?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, På grund av att priset inte verkar ha varit marknadsmässigt och sättet som betalningen skett på ter det sig som att förhållandet dem emellan varit av övervägande benifik (vederlagslös) karaktär. Enligt HB 12:6§ se http://lagen.nu/1736:0123_2, har din mor därför rätt att säga upp din svåger när hon vill. Även om avtalet skulle betecknas som oneröst kan han inte kräva att avtalet skall fortgå i all evighet. Priset och omständigheterna talar för en kortare uppsägningstid som i princip bör begränsa sig till att han hittar en temporär förvaringplats. Han bör alltså inte ha någon större framgång med att göra en rättsak av denna fråga. Hoppas att detta var svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart.
Daniel SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000