FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende07/12/2011

Övertagande av arrende genom arv

Två st.har ett arrendekontrakt på tomtmark. De har ett sommarhus på tomten. En av dem dör. Kan någon ärva hans del?

Lawline svarar

Hej, Enligt 10 kap. 7 § JB (se. https://lagen.nu/1970:994#K10) finns möjlighet att överta arrende genom arv. Ett krav är dock att jordägaren godtar den nya arrendatorn. Ett godtagande skall ske om jordägaren ”skäligen kan nöjas” med den nya arrendatorn. Med detta menas att övertagaren objektivt sett ska vara godtagbar vilket vanligtvis anses uppfyllt om övertagaren kan uppfylla avtalsvillkoren för arrendet, varvid stor vikt läggs vid att kunna betala arrendeavgiften. Regler kring vem som har arvsrätt och övriga förutsättningar för själva arvsskiftet återfinns i ÄB (se. https://lagen.nu/1958:637) Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”