Konsumentens rätt vid inställd fullgörelse

Hej, Har beställt en dusch hos ett företag som i sin tur lagt beställning då den ej fanns i lager. Vi har betalat totalsumman och nu meddelar de att de vill häva köpet då duschen ej fanns hos deras leverantör. Vad har vi för rättigheter i det här fallet. Vi vill inte gå med på hävning av köpet då vi behver denna och vi skulle få den till ett bra kampanjpris.

Lawline svarar

Hej, I detta svar utgår jag från att ni köpt duschen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, d.v.s. att ni är konsument. Har ni avtalat om ett köp har säljaren endast rätt att häva köpet ifall ni är ni dröjsmål med betalningen, 40 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P40S1. Ni har rätt att stå fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin del. Man gör dock undantag för det fall det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till ert intresse av att säljaren fullgör köpet, 12 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P12S1. Om säljaren inte fullgör köpet i rätt tid har ni rätt till ersättning om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, 14 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P14S1. Det krävs väldigt mycket för att man ska anse att hindret låg utanför säljarens kontroll. Ersättningen motsvarar prisskillnaden mellan ett täckningsköp av samma vara och varan ni beställt ifall ni gör köpet med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. I annat fall omfattar ersättningen, om gängse pris för en sådan vara som köpet avser vid tiden för hävningen överstiger priset enligt köpet ni avtalat om, denna prisskillnad. Ni kan även få ersättning för annan förlust ni lidit pga dröjsmålet. 32-33 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P32S1. Ifall ni vill kräva ersättning måste ni meddela säljaren detta inom skälig tid, 15 § konsumentköplagen, https://lagen.nu/1990:932#P15S1. Med vänlig hälsning
Linus ÖrnulfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”