FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB30/11/2011

Misshandel bevisfrågor mm.

Hej jag är en tjej på 23 år och har en invandrar bakgrund såsom resten av min familj. För någon månad sedan har min far anklagats för att ha misshandlat min mor. Händelsen ägde rum hemma och omfattade bråk mellan min far och mor, dock var bråket som jag bevittnade det verbalt ej fysiskt. Sedan har min 21 åriga syster och 22 åriga bror också anklagat min far för att han har misshandlat dem vid seperata tillfällen under de senaste åren (2007-2009). Jag har alltså ej bevittnat fysiskt kontakt mellan dem. Vid förhöret som min far kallats till, fick han reda på att min syster hade vittnat till att min far har misshandlat min mor och slagit henne plus att han har slagit min syster vid annat tillfälle. Då jag vet att det är ej sant eftersom jag var hemma den dagen innan min syster och såg allting. Jag undrar om min far kan vara skyldig till någon av dessa anklagelser, även de som yrkats ha ägt rum i 07-09? och hur fungerar bevisfrågan i detta fall. och vad starffet kan vara för det brottet. Skulle även vara tacksam för andra synpunkter kring detta fall. Tack/ Layla

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga. Det du kan göra är att stå på dig i ditt vittnesmål. Det vill säga till exempel berätta att du var hemma den dagen som dina syskon hävdar att misshandel ägt rum och så vidare. Det är åklagaren som har bevisbördan i fallet. Åklagaren måste göra det "ställt utom rimligt tvivel" att misshandel har ägt rum. Detta är ett högt beviskrav. Det är svårt att säga om din far kommer att fällas för misshandel. Det beror på hur mycket bevis åklagaren har i form av till exempel vittnesmål, dokumenterade skador och så vidare. Det är också svårt att förutspå vad din far kommer att få för straff om han döms. Straffet för misshandel av normalgraden är enligt 3 kapitlet 5 § Brottsbalken fängelse i upp till två år. Det behöver dock inte bli fängelse. Beroende på omstöndigheter runt fallet kan även villkorlig dom komma i fråga. Din far kan även bli skyldig att betala skadestånd och böter. Lycka till och återkom gärna om du har mer specifika följdfrågor. (Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700) Vänliga hälsningar Sofia Linder
Sofia LinderRådgivare