Hävning av köp av begagnad bil

Hej, Jag har köpt en begagnad bil från en firma som jag sedan märkte att när jag tänker full tank räcker den endast ca 200 km, man kan med andra ord inte åka längre sträckor. Jag förstår att det är konsumentköplagen som jag bör tillämpa men hur ska jag kunna häva detta köp, trots att jag ingått ett avtal och betalat en handpenning?

Lawline svarar

Hej, Enligt konsumentköplagens (KKöpL) 22 § får köparen kräva säljaren på vissa åtgärder (exempelvis hävning av köpet) om fel i vara föreligger. Vad som anses med ”fel i vara” anges i 16-21 §§ i samma lag. Enligt 16 § sägs att fel i vara föreligger om: 1) varan avviker ifrån en beskrivning som följer av avtalet eller av säljarens utfästelse, 2) om säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, 3) om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 17 § nämner sedan att även om varan säljs i ”befintligt skick”, vilket kan vara fallet då man köper begagnade saker, ska varan anses vara felaktig om den är i sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och andra omständigheter. Vilken av dessa bestämmelser som blir aktuell i ditt fall är svårt att säga, eftersom det inte framgår av din fråga vilka upplysningar om bilens egenskaper du fick av säljaren innan köpet och inte heller vilket pris du betalade för bilen. Dock borde någon av bestämmelserna kunna hävdas. Kom också ihåg att det krävs att du reklamerar varan inom rimlig tid, för att du ska ha rätt till åtgärder mot säljaren. En reklamation innebär att du måste meddela säljaren om felet inom en viss tid ifrån det att du upptäckte det. Av 23 § KKöpL kan utläsas att en reklamation som görs inom två månader ifrån det att köparen upptäckt felet alltid ska anses ha lämnats i ”rätt tid” – så upplys firman om felet med en gång. De åtgärder du som köpare sedan kan ta till vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, som du nämner, hävning. För att få lov att häva köpet krävs, enligt 29 § KKöpL, att felet varit av väsentlig betydelse för köparen. Att en bil inte går längre än 200 km på full tank måste anses vara av väsentlig betydelse för dig som köpare, när det är en bil du köpt. Att du betalat handpenning och ingått avtal har ingen betydelse, du har rätt till att få köpet att återgå även vid denna tidpunkt eftersom felet redan fanns när du köpte bilen och det är säljaren skyldig att åtgärda. Konsumentköplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:932 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo