Återvinning till konkursbo

2006-10-17 i Återvinning
FRÅGA
vi är sambo och jag äger liten del av villan, nu ska vi göra ett gåvobrev till mig så att jag äger hälften dvs halva. Hur skyddad är jag i vid en ev bodelning, om hans företag kursar eller om han medvetet försätter sig i stor skuld? Kan min gåva ev återgå?
SVAR

Hej!I en konkurs ska gäldenärens egendom ingå. För att en gäldenär inte ska kunna undanhålla egendom genom att t.ex ge bort den finns det i konkurslagen en del återvinningsregler som kan bli tillämpliga. Se 4 kapitlet härDu anses som närstående i och med att du är sambo. Därför kan gåvan gå åter om den har skett tre år före den dag då ansökningen om konkurs kom in till tingsrätten, se 4:6 KonkL. Detta sker om det inte kan visas att gäldenären, din sambo, har kvar annan utmätningsbar egendom som kan motsvara skulderna.Detta betyder att även om gåvan är sakrättsligt giltig så kan den ändå återgå till givaren om denne går i konkurs inom en viss tidsfrist.Med vänliga hälsningar,

Anna Bergman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97694)