Rätt att utfå testemente i förskott

Testamente. Min mor skrev i sitt testamente att min dotter skulle ärva 70 tkr med kunde endast ta ut dem då hon fyller 25, hon vill ha dem nu pga sin ridsport. Kan man göra något? Eller är det testamentet som gäller.

Lawline svarar

Hej, I Sverige gäller en grundläggande regel avseende testamente att testators (din mor i detta fall) vilja skall respekteras i möjligaste mån. De enda begränsningarna som gäller för testatorn är att denne inte genom att upprätta ett testamente kan frånta andra personer de rättigheter som tillfaller dem enligt lag så som giftorätten, basbelopp för efterlevande make samt bröstarvingars (testators barn) rätt till laglott. I ert fall torde inget undantag från ovan nämnda huvudregel gälla och din dotter måste alltså vänta. Detta svar förutsätter dock att testamentet uppfyller kraven på ett giltigt testamente. Gör det inte det gäller istället vanliga arvsrättsliga regler och pengarna tillfaller då dig och du kan då fritt disponera över dessa. Här finner du reglerna gällande testamenten och dess giltighet: https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 Med vänlig hälsning
Martina BlombergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”