FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal20/11/2011

Inneboendes besittningsskydd, utebliven hyresbetalning samt möjlighet att avhysa

Min bror är inneboende hos mig och min sambo och vår son som hamnt i kläm och vi har därför bett honom flytta men han vägrar. Han kräver nu en skriftlig anledning för uppsägning som han kan ta till hyresnämnden, behöver man en anledning för att säga upp en inneboende enligt avtalad uppsägningstid? Han har för övrigt ett muntligt avtal endast och det är tillsvidare. Nu har han inte bott hos oss senaste månaden men har kvar nyckel och bohag hos oss men inte betalat hyra för den här månaden, kan man efter en uppsägning begära avhysning från kronofogden på grund avd obetald hyra om det fortfarande diskuteras kring uppsägningen?

Lawline svarar

En hyresgäst har besittningsskydd, men svagare om han är inneboende. Har ni sagt upp honom enligt avtalad uppsägningstid (beakta dock att lagens uppsägningstid i 12 kap. 4§ är tvingande, om inte den avtalade uppsägningstiden är längre https://lagen.nu/1970:994)) mister han sitt besittningsskydd om upplåtelsen inte ingår i er affärsmässigt bedrivna verksamhet samt att ni har ett angeläget intresse att förfoga över lägenheten, vilket ni tycks ha i det här fallet (12 kap. 46§ första stycket p. 6-6a JB). Ni måste dock enligt 12:52 ge hyresgästen skäligt rådrum för avflyttning, vilket ni kan antas ha gjort genom att beakta uppsägningstiden. Hyresrätt förverkas om hyresgästen dröjer med hyran i en vecka. Emellertid hindrar rättelse från hans sida er möjlighet att säga upp, detta innebär att om han hinner betala hyran innan ni säger upp honom på grund av utebliven hyra så ska hyresrätten inte förverkas. Det är också viktigt att ni underrättar honom om denna återvinningsmöjlighet. Har han inte betalat hyran tre veckor efter denna påminnelse förverkas hyresrätten definitivt för honom. När ett hyresavtal löpt ut, blivit uppsagt eller förverkat blir hyresgästen skyldig att flytta. Ni kan vända er till kronofogdemyndigheten och begära handräckning för att verkställa avflyttningen.
Jing XuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?