Informationsskyldighet samt övergång i visstidsanställning

Hej! Jag har jobbat som extra anställd på ett företag i cirka 4 år. När jag började fick jag endast ett papper som beskrev löneutbetalningar, ingen info ang. Lön, anställningsform osv. Mina frågor är: är jag tillsvidare även fast jag är extra? Min prov anställning har ju sedan länge passerat. Har företaget skyldighet att ge mig ett anställningsavtal?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Senast en månad efter det att du har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, se 6 c §, LAS (1982:80), där detta preciseras. Enligt 2 § LAS kan detta krav bortfalla endast om ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central (landsomfattande) arbetstagarorganisation säger annat. Du bör kontrollera detta, tala med fackförbundet där du arbetar. Du säger att din anställning till en början var en provanställning. Detta måste i så fall både du och din arbetsgivare ha varit införstådda med. I så fall gäller, att om inte arbetsgivaren senast efter sex månader, en sådan anställnings maximala längd, förklarat att anställningen upphör efter den tiden, övergår provanställningen i en visstidsanställning, 6 § LAS. Detta kan dock avtalas bort i ett kollektivavtal, 2 § LAS. Om kollektivavtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att det mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Källhänvisning: https://lagen.nu/1962:700
Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”