Vem betalar ersättning till förvaltare?

vem ska betala honnom /hanne om vi får en förvaltare.

Lawline svarar

Hej! Överförmyndarnämnden i den kommun där du bor beslutar både om arvodets storlek (hur mycket förvaltaren ska få i ersättning) och vem som ska betala arvodet. Huvudregeln är att huvudmannen (dvs. den som har förvaltare, ni) själv betalar arvodet om man har en skattepliktig inkomst på över 2,65 prisbasbelopp, vilket för 2011 är 113 420 kr eller har en förmögenhet på över 2 prisbasbelopp, dvs. 85 600 kr. Undantag från denna huvudregel kan dock göra om det finns särskilda skäl härför. Om inte huvudmannen själv ska betala ersättningen så betalar kommunen denna, allt detta enligt 12 kap. 16 § Föräldrabalken. Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”