Skriftligt avtal - fax

2011-11-08 i Formkrav
FRÅGA
Avtal via fax anses inte vara ett skriftligt avtal, varför?
SVAR
Hej,

Ett bindande avtal kan ingås på olika sätt. Både muntligt träffade avtal och skriftliga avtal är i princip juridiskt bindande, det anses oftast tillräckligt att det föreligger en överensstämmande viljeförklaring mellan avtalsparterna för att ett avtal ska komma till stånd. Ibland uppställs dock särskilda krav i lag på att avtal ska ingås på visst sätt för att vara giltiga, lagen ställer upp så kallade formkrav. Som exempel kan nämnas att formkrav föreligger vid fastighetsköp och upprättande av äktenskapsförord.

Även faxade avtal torde i de flesta sammanhang vara rättsligt bindande avtal och då faxade avtal inte är muntliga avtal torde det ses som skriftliga avtal i den bemärkelsen. Ett faxat avtal är dock i strikt mening en kopia av det ursprungligen undertecknade avtalet och är således inte egenhändigt undertecknat vilket kan vara ett formkrav för vissa typer av avtal. Det torde således vara det faktum att en faxkopia i sig inte är undertecknad av avtalsparterna som gör att ett krav på skriftlighet inte uppfylls.

Hoppas det är svar på din fråga.

Vänligen,

Elin Schmid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)