Testamente

Ver ärver vad ? Min bror har gått bort. Han var ensamstående och inga barn. Det visade sig att vi inte hade gemensam pappa. Vår mamma finns ej i livet. Min bror har testmsnterat all kvarlåterskap till mig.

Lawline svarar

Hej, Genom ett testamente kan en arvlåtare, alltså testator, ensam sätta den legala arvsordningen åt sidan. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas i enlighet med testators vilja, såsom det kommit till uttryck i testamentet. I svensk rätt är en grundläggande regel att testators vilja ska respekteras i möjligaste mån. Friheten att förfoga över sin egendom genom testamente kan ses som ett utflöde av den privata äganderätten. Det finns materiella begränsningar av testators rätt att förordna över sin egendom MEN det gäller enbart giftorätten, basbelopp för efterlevande make samt bröstarvingars (testators barn) rätt till laglott. Jag gör den bedömningen att det på dina uppgifter att döma inte finns något som talar för att testamentet ska anses ogiltigt. Det innebär därför att det är du som ärver. Hoppas du fått svar på din fråga! / Olivia
Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning