Konkurs

Hejsan. Jag har en fråga angående konkurs. Anta att ett företag A har levererat varor till företag B. Betalning ska ske 30 dagar efter leverans. B går i konkurs efter att han fått sina varor. Har A rätt att ta tillbaka varorna?

Lawline svarar

Hej, Svaret på din fråga är sannolikt nej. A har levererat varor till B som köpt dem på kredit. A är borgenär gentemot B då A har en fordran mot B. Om B går i konkurs följer av förmånsrättslagen (1970:979) vilka borgenärer som ska erhålla utdelning från B efter att man utrett vilka tillgångar och skulder som finns i företaget - vilka som har förmånsrätt. Lagen reglerar även i vilken ordning de olika borgenärerna ska få betalt - förmånsrättsordningen. Kort kan här noteras att de borgenärer som har säkerheter i form av t.ex. panträtt och företagshypotek i B har förmånsrätt till eventuell utdelning från B. Dessa är ofta banker och andra kreditgivare. När dessa fått betalt är det de borgenärer som inte har förmånsrätt som få dela på vad som blir över. Dessa är så kallade oprioriterade borgenärer. Leverantörer är oprioriterade för det fall köparen inte lämnat säkerhet för krediten, något som är ovanligt när det rör sig om inköp som inte rör betydande summor. Beroende på hur ekonomin ser ut i ett konkursbo kan alltså i vissa fall oprioriterade borgenärer få utdelning för sin fordran. En kvalificerad gissning är dock att det i dessa fall är ovanligt att man får full täckning för sin fordran. Vänliga hälsningar
Elin SchmidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo