Företrädesrätt tillsvidaretjänst på heltid

Om jag har 5 tillsvidare anställda varav en på deltid och 4 visstidsanställda sedan aug 2010, vem har förtur till en tillsvidare heltidstjänst om en sådan blir ledig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! En deltidsanställd har enligt 25a § i Lagen om anställningsskydd (LAS) företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad såtillvida att personen i fråga anmäler till arbetsgivaren att han eller hon vill ha en högre sysselsättningsgrad och att personen innehar tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga. Således har en tillsvidareanställd på deltid företräde framför personer som anges i 25 § LAS, däribland anställda på viss tid som inte fått fortsatt anställning på grund av arbetsbrist. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80#L1996-1424 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”