FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 29/10/2011

Anmälan om föräldraledighet

som förskolechef på en privat förskola tog jag emot en anmälan om föräldralediget av en manlig medarbetare. Han vill ha föräldraledigt kommande fredagar fram till jul. . Frågan är: Vad menas i föräldralag när det står två månader eller om inte det kan ske så snart som möjligt? Kan jag hävda att det var för kort inpå? Svårt att tolka!

Lawline svarar

Hej! Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet är huvudregeln att han skall anmäla detta till arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. I undantagsfall då arbetstagaren av någon anledning inte har haft möjlighet att anmäla i tid skall han göra det så snart som möjligt. Arbetstagaren skall i samband med anmälan ange hur lång tid han planerar att vara ledig. Se 13 § föräldraledighetslagen https://lagen.nu/1995:584#R15 Som arbetsgivare kan du alltså neka arbetstagaren ledighet enligt hans önskemål med hänvisning till att anmälan skett för sent. Endast i undantagsfall har arbetstagaren rätt att få sin sena anmälan beviljad. Jag har tyvärr inget bra exempel på vad ett sådant undantagsfall skulle kunna vara, men det skall i vart fall inte ha varit möjligt för arbetstagaren att inge sin anmälan till arbetsgivaren inom föreskriven tid. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?