Skadestånd för 15-åring

Hej! Undra vilka skadeståndskrav som kan ställas på barn 15 år. 1) Kan det utdömas av tingsrätten för tex skadegörelse? Finns några maxbelopp. 2) Kan Skadeståndskraven ställas mot föräldrarna? 3)Kan den som har blivit utsatt för skada stämma barnet efter att dom i tingsrätten har bestämts. Alltså driva saken på något annat sätt? 4) Finns det i så fall några maxgränser. 5) Kan en sådan stämmning resultera i att föräldrarna blir skadeståndsskyldiga. 6) Finns det några maxgränser om föräldrarna blir tvingade att ersätta?

Lawline svarar

Hej, Skadestånd (utanför kontraktsbrott) finns reglerade i Skadeståndslag (1972:207). I 2 kap. 2§ finns en speciell reglering för personer under 18 år. Skadestånd kan utdömas, även mot relativt unga barn. För riktigt små barn anses det dock inte möjligt eftersom de inte kan vara medvetna om sitt agerande. Några maxbelopp finns inte reglerat i lag men jämkningen kan många gånger vara ganska hög, detta beroende av exempelvis avsaknad av en ansvarsförsäkring som täcker skadan och hur högt skadeståndsbeloppet är på. Föräldrar har numera ett utvidgat skadeståndsansvar för sak eller personskador som vållats genom brott eller skadestånd för kränkning. Detta framgår av 3 kap. 5§ SkL. Detta uppgår dock bara till en femtedel av prisbasbeloppet och endast för föräldrar som har vårdnaden om barnet. Föräldrar har även innan 3 kap. 5§ infördes vid flera tillfällen dömts att betala skadestånd när deras barn skadat andra eller andras egendom på grund av att de själva varit vållande, de skulle alltså övervakat barnet bättre. Då är det alltså ett skadestånd som döms ut enligt 2 kap. 1 § och inte enligt 3 kap. 5 §. Om saken prövats i domstol kan inte samma sak prövas igen. Däremot kan man ansöka om att överklaga beslutet till hovrätten. Vad som redan prövats och vad som inte anses prövats är svårt att svara på när jag inte vet några detaljer om det specifika fallet. Vänligen, Maja Karlsson
Maja KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”