FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet25/10/2011

SAMÄGANDERÄTT

vi är sju stycken lagfarna ägare till sommarstuga.måste alla vara överense om att sälja eller räcker en majoritet.kan en person stoppa försäljningen utan att själv ha råd med ett sk hembud?

Lawline svarar

Hej! När ni tillsammans äger en sommarstuga har ni samäganderätt som regleras i samäganderättslagen (1904:48). Var och en av er äger en andel i stugan (1 §). Reglerna i samäganderättslagen är dispositiva, vilket innebär att delägarna kan genom ett avtal helt eller delvis ersätta reglerna i den. Det framgår inte av din fråga om ni har slutit ett sådant avtal. Enligt lagen krävs alla delägares samtycke för försäljning av stugan (2 §). Majoritet räcker inte. Till exempel sex delägare kan inte överrösta den sjunde delägaren. Om någon av er inte vill fortsätta i delägarskapet, kan han eller hon hos en domstol - utan att behöva åberopa en viss anledning - kräva att stugan säljs på exekutiv auktion för alla delägares räkning. Övriga delägare kan begära anstånd med försäljningen, men det krävs synnerliga skäl för detta (6 §). Var och en av er kan fritt förfoga över sin andel i stugan. Om någon av er vill sälja sin andel, kan de andra inte motsätta sig detta. Det finns inga regler om hembud i samäganderättslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,
Elli TolonenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?