Polisanmälan och häktning

FRÅGA
Är en polisanmälan en offentlig? Kan jag ringa någonstans och fråga om polisanmälan gjots mot annan person? Om en polisanmälan för förskingring av 300 000 kr görs, blir den misstänkte häktad?
SVAR
Hej!

Nej. Du kan inte ringa någonstans och fråga om någon har blivit polisanmäld. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

Reglerna om häktning återfinns i 24 kapitlet 1 § Rättegångsbalken (RB). I detta lagrum sägs att den som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i ett år eller mer får häktas om någon av de så kallade häktningsgrunderna är uppfyllda. Dessa är recidivfara (fara för återfall), kollusionsfara (fara för förstörande av bevis eller annan påverkan på utredningen) samt flyktfara. Häktning får ej ske om det kan antas att det enbart kommer att utdömas böter i en framtida rättegång.

Bestämmelserna om förskingring återfinns i 10 kapitlet 1 § Brottsbalken (BrB). Brottet har ett maxstraff på två år och därmed uppfyller det kravet på att fängelse skall vara föreskrivet i ett år eller mer. Därav får domstolen besluta att häktning skall ske om någon av häktningsgrunderna ovan är uppfyllda, förutsatt att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt.

Även den som är skäligen misstänkt får häktas enligt 24 kapitlet 3 § om kriterierna ovan är uppfyllda samt att det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i väntan på vidare utredning.

Svaret på din fråga blir alltså att personen i fråga endast kan häktas om någon av grunderna ovan är uppfyllda. Det kan även framhållas att häktning är en väldigt ingripande åtgärd som skall användas med yttersta försiktighet. Vid bedömning om häktning skall ske skall de motstående intressena vägas mot varandra och häktning skall enbart ske i de fall då det kan anses nödvändigt.

Länk till brottsbalken: här
Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942%3A740

Vänliga hälsningar,
Sofia Linder


Sofia Linder
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98633)