FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB23/10/2011

Återta anmälan om misshandel?

Hej Jag har polisanmällt min man för misshandel, Han sitter häktad just nu och väntar på rättegång. Jag undrar om det finns något jag kan göra för att han ska bli fri.

Han har aldrig slagit mig förrut och jag älskar verkligen honom och jag vet att vi kan reda ut detta utan att han ska behöva få ett fängelsestraff. Min dotter saknar sin pappa och jag saknar min man. Snälla kan ni hjälpa mig att få tillbaka min man vet inte hur vi ska klara oss utan honom. Undrar om man kan komplettera anmällan och säga att vi bägge var fula och att jag inte minns vad som hände riktigt och att allt jag sagt under polisförhöret vill jag ta bort.

Hjälp älskar min man och vill ha tillbaka honom.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga

Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal. Det innebär att staten genom åklagaren måste väcka åtal mot den som sannolikt har misshandlat en annan person oavsett om den misshandlade personen vill det eller ej. Syftet till det är bland annat att skydda den som utsatts för brott för ytterliggare angrepp. En anmälan om misshandel som mottagits av polisen kan inte återtas. Polisen har alltid en utredningsskyldighet i brott som faller under allmänt åtal vilket leder till att åklagaren göra en prövning av fallet. Antingen leder åklagarens prövning till åtalsunderlåtelse, dvs. beslut att inte väcka åtal alternativt till att väcka allmänt åtal.

Åtalsunderlåtelse kan ske om inte tillräcklig bevisning finns för den anmäldes skuld. Åtalsunderlåtelse innebär att det varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Däremot antecknas brottet i belastningsregistret.

Om brottet misshandel kan du läsa mer i 3 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K3). För att någon skall kunna dömas för misshandel krävs det att rekvisiten i brottsparagrafen är uppfyllda, (att någon uppsåtligen, dvs. avsiktligen, orsakat en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta).

Jag hoppas detta varit till någon hjälp. Myndigheterna är där för att hjälpa och skydda dig varför det är viktigt att du pratar med dem, berättar hur din situation ser ut och vad som hänt.

Vänligen

Angelica HageRådgivare