Tillåtet att yrka på symboliskt skadestånd?

I http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5805435&date=&menuids= talas om en person som krävt 1 öre i skadestånd för förtal. Kan man verkligen kräva så lite pengar i en rättegång?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. I 2 kap. 3 § Skadeståndslagen anges att den som allvarligt kränker annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. I detta fall rör det sig om förtal vilket är ett ärekränkningsbrott och paragrafen är således tillämplig. I 5 kap. 6 § i ovan nämnda lag framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. I paragrafen anges sedan vissa faktorer som ska beaktas särskilt vid bedömningen. Paragrafen ska läsas tillsammans med 2 kap. 3 § som anger att det ska röra sig om en allvarlig kränkning för att rätt till skadestånd ska uppstå. Vad gäller skadeståndets storlek ska den enligt lagkommentaren beräknas enligt en 'skönsmässig bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar'. Detta innebär dock inte att målsäganden/käranden måste kunna uppskatta detta belopp själv, utan denne kan yrka på ett belopp som denne anser vara befogat och sedan är det upp till domstolen att avgöra vad som är skäligt med beaktande av vilken typ av brott det rör sig om och så vidare. Det torde höra till ovanligheterna att en person yrkar på ett så litet skadestånd som ett (1) öre. Jag kan bara spekulera kring skälen bakom att välja en symbolisk summa som knappast kan sägas motsvara den skada som den utsatte har lidit. Svaret på din fråga är emellertid att något hinder mot att yrka på ett så lågt skadestånd inte föreligger. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”