Tillåtet att yrka på symboliskt skadestånd?

FRÅGA
I http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5805435&date=&menuids= talas om en person som krävt 1 öre i skadestånd för förtal. Kan man verkligen kräva så lite pengar i en rättegång?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga. I 2 kap. 3 § Skadeståndslagen anges att den som allvarligt kränker annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. I detta fall rör det sig om förtal vilket är ett ärekränkningsbrott och paragrafen är således tillämplig.

I 5 kap. 6 § i ovan nämnda lag framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. I paragrafen anges sedan vissa faktorer som ska beaktas särskilt vid bedömningen. Paragrafen ska läsas tillsammans med 2 kap. 3 § som anger att det ska röra sig om en allvarlig kränkning för att rätt till skadestånd ska uppstå. Vad gäller skadeståndets storlek ska den enligt lagkommentaren beräknas enligt en 'skönsmässig bedömning baserad på förhärskande etiska och sociala värderingar'. Detta innebär dock inte att målsäganden/käranden måste kunna uppskatta detta belopp själv, utan denne kan yrka på ett belopp som denne anser vara befogat och sedan är det upp till domstolen att avgöra vad som är skäligt med beaktande av vilken typ av brott det rör sig om och så vidare.

Det torde höra till ovanligheterna att en person yrkar på ett så litet skadestånd som ett (1) öre. Jag kan bara spekulera kring skälen bakom att välja en symbolisk summa som knappast kan sägas motsvara den skada som den utsatte har lidit. Svaret på din fråga är emellertid att något hinder mot att yrka på ett så lågt skadestånd inte föreligger.

Med vänlig hälsning,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98541)