Ändring av testamente

Min far och hans hustru har äktenskapsförord och har skrivit ett inbördes testamente. Kan en av dessa personer ändra på testamentet.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Enligt ärvdabalken ÄB i 10 kap 7§ kan man ändra inbördes testamente om den som gör ändringen inte väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet. Ändring av ett inbördes testamente skall ske på samma sätt som när det upprättades, det vill säga man måste de uppfylla de formella kraven på upprättande av testamente för att ändringen ska vara giltig (10kap 6§ ÄB), alltså upprättas skriftligen med närvaro av två vittnen. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De skulle äga kännedom om handlingens egenskap av testamente men de behöver inte veta dess innehåll(10 kap 1§ ÄB). Du kan hitta reglerna om upprättande av testamente och ändring av testamente på https://lagen.nu/1958:637#K10. Återkom gärna om du har flera funderingar! Med vänliga hälsningar
Lan Le HuongRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning