FrågaKÖPRÄTTKöplagen10/10/2011

Åtgärder vid fel i vara

Hej! Köpte en handkontroll till ett tv-spel på tradera (auktion på internet), då det var något lägre pris än i butik. Det stod i annonsen att det är en ny, oanvänd samt att det är en originalprodukt. I och med annonsens text förutsatte jag att det var en fungerande originalkontroll. Jag mailade även säljaren och frågade just om detta och han svarade att det stämde bra. Jag betalade och han skickade varan. När jag sedan öppnar varan och skall testa den, märker jag att vibrationsfunktionen knappt fungerar. Passade på att jämföra med min andra kontroll jag har och skillnaden är anmärkningsvärt stor. Jag har sökt information i lagen och finner följande: Eftersom köpet är mellan två privatpersoner är det köplagen som skall tillämpas i detta fall. I köplagens 17§ står det varan skall överensstämma med vad som har avtalats. En del av vårt avtal är ju att kontrollen skall vara original och helt fungerande (helt ny). Det är den uppenbarligen inte, då kan vi konstatera att varan är felaktig då den inte lever upp till det vi avtalade om? Enligt 30§ KöpL är åtgärderna vid felaktig vara att jag har rätt till prisavdrag, avhjälpande, häva köpet eller kräva skadestånd. Det jag helst vill är att häva köpet och få mina pengar tillbaka. När jag mailade honom och sa som det var fick jag svaret att han inte kan ta tillbaka varor som är öppnade och betala tillbaka pengar, då det är en risk för honom att han blir utsatt för bedrägeri. Han kunde tänka sig att erbjuda en ny kontroll för ett lägre pris (dvs jag måste betala för en ny kontroll). Jag vill (såklart) inte betala för en ny kontroll, då jag misstänker att alla hans kontroller är kopior med nedsatt funktion. Jag vill bara ha mina pengar tillbaka. Kan jag enligt köplagens 17§ och 30§ häva mitt köp och få pengarna tillbaka eller är jag bunden vid detta köp? Det bör tilläggas att jag kontaktat honom gällande felet ca en vecka efter köpet. Felet är uppenbarligen av väsentlig betydelse för mig. En av huvudfunktionerna fungerar inte på varan. Kan jag nå någon som helst framgång med detta? Det känns lite sjukt att stämma människan, det är ju inte frågan om så mycket pengar (330:-). Vad gör jag om han vägrar? Finns det någon annan åtgärd än stämning? Mvh

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Det är mycket riktigt köplagen som är tillämplig på köpet, då affären gjorts mellan två privatpersoner och du har hittat helt rätt paragrafer. Av 17 § Köplagen framgår att varan ska stämma överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Av intresse är även 18 § som anger att fel föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. I detta fall har du frågat säljaren om varans beskaffenhet och säljaren har lämnat en försäkring om att den är en ny, oanvänd originalprodukt. Jag förutsätter att denna utfästelse inverkat på köpet genom att det gjort att du valt att buda på produkten. Enligt 30 § har köparen rätt att reklamera varan om det föreligger fel och det inte beror på köparen. För att reklamation ska få göras krävs enligt 32 § att reklamationen görs inom skälig tid. Vad som är skälig tid kan variera, men då jag tolkar det som att du mailade säljaren tämligen omgående efter att du upptäckt felet lämnar jag frågan om skälig tid därhän. Det finns flera åtgärder att vidta vid fel i vara. Du kan begära avhjälpande eller omleverans, då det inte torde finnas något oövervinneligt hinder för säljaren mot att skicka en ny handkontroll. Som jag förstår det är du emellertid främst intresserad av att häva köpet. Enligt 39 § har du rätt till prisavdrag eller hävning om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde inse detta. Då du uttryckligen frågat säljaren om vissa egenskaper hos varan, torde kraven på detta vara uppfyllda. Det bör dock noteras att säljaren har rätt att avhjälpa bristen i varan eller göra en omleverans, även om du inte begärt detta. Detta ska i sådana fall göras inom skälig tid och helt på säljarens bekostnad för att säljaren ska kunna undvika prisavdrag eller hävning. Detta framgår av 36 §. Att stämma säljaren i tingsrätt är tyvärr enda möjligheten att lösa tvisten, bortsett från att själv diskutera saken med säljaren. Jag förstår att det kan upplevas som en liten summa att tvista i domstol om och jag kan inte heller råda dig hur du bör göra. Förhoppningsvis accepterar säljaren sin skyldighet att vidta åtgärder enbart genom att du påtalar denna. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo