Samtycke till misshandel

FRÅGA
Kan jag bli dömd för misshandel om jag frågar en person till exempel, "får jag klappa till dig?" Och personen i fråga svarafråga svarar ja?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Samtycke utgör normal sett en ansvarsfrihetsgrund enligt 24 kapitlet 7 § Brottsbalken. Detta innebär att så länge man har samtycke att begå en gärning mot en annan skall man gå fri från ansvar. Detta förutsätter dock att gärningen med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter inte är oförsvarlig.

I praxis har man kommit fram till att det i princip är möjligt att samtycka till ringa misshandel, däremot inte till misshandel av normalgraden.

Svaret på din fråga blir alltså beroende av vad du har tänkt att göra med personen i fråga efter att du har fått samtycket. Kännetecknande för ringa misshandel kan vara exempelvis att man ger någon en örfil, knuffas eller drar i kläderna samt att skadorna inte blir så pass allvarliga att den utsatte måste uppsöka sjukhus. Gränsen är inte glasklar.

Ett vanligt exempel på en situation då någon samtycker till ringa misshandel och den person som begår gärningen går fri från ansvar är i olika sporter som till exempel fotboll där tacklingar förekommer men straffrättsliga ansvar sällan eller aldrig aktualiseras. Genom att delta i sporten har personen samtyckt till viss, ringa misshandel.

Hoppas att detta var svar på din fråga. Återkom gärna om du har mer specifika följdfrågor.

Länk till Brottsbalken: https://lagen.nu/1962%3A700


Vänliga hälsningar,
Sofia Linder
Sofia Linder
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96583)