FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/09/2011

Försäljning av bil från näringsidkare till näringsidkare

I mitt tidigare inlägg frågade jag vilken lag som gäller när mitt företag har sålt firmabilen till en privatperson men det blev fel. Jag sålde bilen till ett annat företag. Vilken lag gäller mellan två företagare gällande ansvarbiten vid ev fel?

Lawline svarar

Hej, Eftersom det rör sig om en försäljning av en bil mellan näringsidkare och näringsidkare blir köplagen (https://lagen.nu/1990:931) tillämplig. Generellt om fel enligt köplagen kan sägas att varan räknas som felaktig exempelvis om den inte stämmer överens med avtalet eller att varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt 17§. Även om varan sålts i "befintligt skick" kan varan vara felaktig enligt 19§. Bedömningen av felet ska göras med hänsyn till varans skick vid köpet i detta fall eftersom säljaren ansvarar för fel som funnits vid detta tillfälle även om felet visar sig först senare, enligt 21§. Dock kan köparen inte åberopa fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet enligt 20§. Köparen måste även reklamera felet inom skälig tid efter att felet upptäckts enligt 32§. Med vänlig hälsning,
Lina HjorterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo