FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/09/2011

Anställningsavtal och sjuklön vid timanställning

Hej! Jag har i mer än 7 år jobbat som timmanstäld på ett företag. Jag har dock aldrig skrivit på något anställningsavtal (ingen annan av de timmanstälda heller) och jag undrar om det är tillåtet att ha det så under så lång tid? Dessutom har ingen av oss någonsin fått sjukersättning när vi är sjuka, men det kanske inte går att kräva om man nu inte har ett avtal? Vi är schemalagda 2-3 månader i förväg och jobbar ibland bara helger men även längre perioder under sommaren/julen. Hur ligger det till, känns som att man inte har mkt att säga till om.

Lawline svarar

Hej! Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal. För att ett konsensualavtal ska anses föreligga är det tillräckligt att parterna är överens. Ett anställningsavtal kan således ingås muntligen, skriftligen eller genom så kallat konkludent handlande. Det spelar således ingen roll att ni inte har slutit ett skriftligt avtal. Du betraktas ändock som anställd om ni har ingått ett muntligt avtal eller om arbetsgivaren kan anses ha accepterat dig som arbetstagare genom så kallat konkludent handlande. Ett skriftligt anställningsavtal är ur bevissynpunkt emellertid att rekommendera. Det torde inte råda någon tvekan om att du är att ses som arbetstagare på företaget, då du har jobbat där i mer är sju år. Arbetsgivare är skyldiga att skriftligen informera om vissa anställningsvillkor senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta, vilket följer av 6 c § (tidigare 6 a §) lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). De enda anställningsformer som finns inom svensk arbetsrätt är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, se 4-6 §§ LAS. Om inget annat har avtalats anses en tillsvidareanställning föreligga. Den som hävdar att en tidsbegränsad anställning har träffats har att bevisa detta. Timanställning är ingen anställningsform utan anger bara arbetstidsmåttet. Arbetstagares rätt till sjuklön regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Arbetsgivare är skyldiga att utge sjuklön motsvarande 80 % av anställningsförmånerna under en sjuklöneperiod på 14 kalenderdagar till den som är anställd minst en månad eller som har arbetat sammanhängande i 14 dagar. Den första sjukdagen räknas dock som en karensdag och för denna dag behöver arbetsgivare inte betala någon sjuklön. Om en arbetstagare är sjukskriven längre tid än 14 dagar utger Försäkringskassan så kallad sjukpenning. Du har rätt till sjuklön för de timmar då du är schemalagd men då du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Om det uppstår tvist mellan dig och din arbetsgivare vad beträffar din rätt till sjuklön, kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Avslutningsvis vill jag tillägga att det spelar ingen roll att du inte har ett skriftligt anställningsavtal, då det ej finns något krav på att viss form ska iakttas då anställningsavtal träffas. Du har rätt till de förmåner som tvingande lagstiftning ger arbetstagare. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Länk till lag (1991:1047) om sjuklön: https://lagen.nu/1991:1047 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?