FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/09/2011

Avdrag på lön på grund av för mycket utbetald lön

Hej! En vän till mig var med om följande sedan hon upptäckt att hon fått en för hög lön efter sommaren. Hon kontaktade sin arbetsgivare och meddelade att hon trodde att de begått ett misstag. Hon fick svaret att något förvisso blivit galet (och att det var arbetsgivarens misstag) men att det inte hade påverkat hennes lön och att hon inte skulle behöva betala tillbaka något. När hon fick sin lön månaden därpå så hade arbetsgivaren utan att meddela henne om det återtagit pengar för att korrigera det misstag som begåtts månaden innan. Har de rätt att göra så? Min vän fick ju besked om att allt varit i sin ordning. Det borde väl på sätt och vis betraktas som god tro. Och kan man verkligen dra pengar utan att först meddela berörd medarbetare?

Lawline svarar

Hej! För att skydda arbetstagares lön finns lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt som reglerar när en arbetsgivare får göra avdrag på arbetstagares lön. Av 2 och 3 §§ i denna lag framgår när kvittning får göras. I 2 § föreskrivs om så kallad ”frivillig kvittning” och 3 § reglerar så kallad ”tvångskvittning”. Som huvudregel gäller enligt gällande svensk rätt att den som har fått för mycket utbetald lön ska betala tillbaka dessa pengar. En sådan ovillkorlig regel skulle emellertid slå hårt mot den som är i god tro och som har inrättat sig efter betalningen. Därför gäller att en arbetstagare som av misstag fått för mycket lön och som förbrukat lönen enbart är återbetalningsskyldig om arbetstagaren insett eller borde ha förstått att denne har fått fel lön, det vill säga varit i ond tro. Om arbetstagaren är i god tro föreligger ingen återbetalningsskyldighet och kvittning i lön enligt den ovan nämnda lagen kan aldrig bli aktuell. Den juridiska termen som brukar användas i ett sådant här fall är condictio indebiti. I rättsfallet AD 1989 nr 56 ansåg domstolen att en kvinna som fått för mycket lön utbetalt och som kontaktat lönekontoret två gånger och frågat om den utbetalade lönen var korrekt inte var återbetalningsskyldig. I domskälen står att läsa att kvinnan gjort vad som kunde krävas av henne då hon hade ifrågasatt om hennes lön var rätt beräknad. Då din väninna har kontaktat arbetsgivaren och uppmärksammat denne på det utbetalade beloppet, har din väninna enligt min mening gjort vad som kan krävas av henne. Om din väninna har förbrukat pengarna och varit i god tro på grund av arbetsgivarens meddelande torde hon inte vara återbetalningsskyldig. Själva knäckfrågan är således om god tro kan anses föreligga eller ej. Vad som talar emot god tro i detta fall är att du skriver att din väninna _”upptäckt att hon fått en för hög lön”._ Emellertid tog hon kontakt med arbetsgivaren som meddelade henne att _”något förvisso blivit galet (och att det var arbetsgivarens misstag) men att det inte hade påverkat hennes lön och att hon inte skulle behöva betala tillbaka något”._ Arbetsgivaren har gjort fel då denne drog av pengar på din väninnas lön utan hennes medgivande, såvida arbetsgivaren inte hade rätt att göra en så kallad ”tvångskvittning” enligt 3 § i den aktuella lagen. Enligt lagmotiven får arbetsgivare inte "tvångskvitta" felaktigt utbetald lön om inte arbetstagaren _”med full insikt om misstaget”_ lyft lönebeloppet utan att uppmärksamma arbetsgivaren om att denne har utbetalat för mycket lön. Genom kollektivavtal kan möjligheten att "tvångskvitta" föreligga i andra fall än de som anges i lagen. Länk till lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt: https://lagen.nu/1970:215 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”