Solidariskt ansvar kvarstår även om ena parten betalat in sin del av skulden

Hej! Jag och min ex-fru har ett lån tillsammans, och jag undrar om jag skulle betala in halva skulden, är jag fortfarande solidariskt betalningsskyldig? Går det att skriva ett avtal på att varken banken där lånet står eller hon kan kräva mig på pengar om hon slutar betala?

Lawline svarar

Hej Om ni är solidariskt(gemensamt) ansvariga för skulden, vilket jag uppfattar det som att ni är, så kan banken kräva vem som helst av er på pengar. Däremot har du regressrätt mot din före detta fru, i det fall banken skulle kräva av dig att du betalar hela skulden. Banken kan alltså kräva dig på pengar om hon slutar betala, men du kan sedan kräva att hon skall betala sin del av skulden till dig, vilket framgår av 2 §, Skuldebrevslagen, se: http://lagen.nu/1936:81#P2. Din fordrans storlek beror på överrenskommelsen om era andelar som rådde mellan dig och din före detta fru vid lånetidpunkten. För att kunna kräva pengar av henne måste hennes skuld gentemot dig vara fastställd, vilket Kronofogdemyndigheten genom betalningsföreläggande eller handräckning, kan hjälpa dig med. De kan också hjälpa dig med att driva in skulden. se http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/faststallaskuld.4.7b610ded10741da92fa8000858.html (Även domstolen kan fastställa skulden, genom dom.) Om du och din före detta fru är överens om att hon kan ta över halva skulden som ensam betalningsansvarig, så finns möjligheten att prata med banken och se om banken kan gå med på att överlåta skulden (den halvan du inte betalar) till henne. Se https://lagen.nu/begrepp/Fordran. Fordringsägaren (banken) har dock ingen skyldighet att godkänna en överlåtelse av skulden, eftersom denne (bl.a.) inte skall behöva ”tåla” att skulden tas över av någon med sämre betalningsförmåga än de ursprungliga gäldenärerna(de som står på skulden, vilket i detta fall är du och din fru). Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo