FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/08/2011

Fel i vara kan ej göras gällande

Hej, Jag har sålt min avlidna exmakes båtmaster till köpare i Malmö. (Blocket) Jag hade fått uppgifter av andra att det var en mast och en bom. Det visade sig (enl köpare att det var 2 master). Han säger att dom är i dåligt skick o har kollat med en masttillverkare. Han betalade hela köpet vid avtal i slutet juni, hämtade dom i Sto nu i början augusti. Han är mkt missnöjd och vill ha halva summan tillbaks. (5.000 kr), annars ev gå rättsligt tillväga... OBS: Han såg masterna i dagsljus, (dvs inspekterade) och tog med sig dom tillbaka till Malmö. Nämnde dagen efter att han var missnöjd, men kom inte med epost innehållande krav förrän 10 dagar efter. Fråga: Om han tagit med sig båda masterna (han visste redan då att det var 2 master) och transporterat dom hem, är inte det detsamma som en besiktning=godkännande? Kan han stämma mig? Köpet låg på 10000 Kr. Han vill ha tillbaka 5000 Kr. (Vi båda är seriösa och bra människor, men pengarna har jag använt till att betala min makes grav, hör förvisso inte till saken). Hade jag haft gott om pengar hade jag nog betalt, men i nuläget. Vad säger lagen? Tacksamför svar trots lång fråga.

Lawline svarar

Hej, Köplagen reglerar situationer som denna. I 17 § föreskrivs att en vara i fråga om art, mängd, kvalitet och liknande ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Det stadgas också att om varan avviker ifrån avtalet, eller ifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta, föreligger ett fel. 18 § säger vidare att fel också föreligger då varan saknar de egenskaper, eller inte kan användas på det vis, som säljaren hävdat före köpet. Om fel i vara föreligger har man som köpare rätt att exempelvis kräva prisavdrag, som köparen i ditt fall nu vill göra. Dock finns det, som du också nämner, en bestämmelse i 20 § om undersökning av varan före köpet. Denna bestämmelse stadgar att köparen inte så som fel får åberopa sådant som denne måste anses ha känt till före köpet. Det sägs att ifall köparen fått chans att undersöka varan före köpet får han inte senare åberopa en felaktighet som han borde ha märkt vid undersökningen. Detta innebär för din del att köparen inte har rätt att kräva prisavdrag eftersom han vid undersökningen, innan han tog masterna med sig hem, sett att det förelegat fel i varan. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare