Formkrav vid upplåtelse av arrende

2011-08-29 i Arrende
FRÅGA
Jag undrar vad som gäller vid överlåtelse av arrende. Är det som vid överlåtelse av fast egendom att det måste ske skriftligen, eller kan en utfästelse om att överlåta ett arrende vara giltigt?
SVAR
Hej,

Svaret på din fråga är beroende av vilken typ av arrende det rör sig om. Jordabalken reglerar 4 typer av arrende: jordbruks, bostads, anläggnings och lägenhetsarrende. I jordabalkens 8 kap 3 § kan du läsa om formkraven, där står det bl.a. att de tre första nämnda arrendetyperna kräver skriftligt avtal, medan lägenhetsarrende kan vara muntligt. Lägenhetsarrende kan vara till exempel upplagsplats, idrottsplats, båtplats, tältplats, bilplats.

Vänligen

Maja Karlsson
Maja Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84320)