FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer24/08/2011

Antal timmar för en fastanställning

Hur många timmar (minst!!!) per veckan får man som fast ansteld?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Med en fastanställning förutsätter jag att du menar en tillsvidareanställning. En sådan anställning kan vara antingen heltid eller deltid. En heltidstjänst motsvarar vanligtvis 40 timmar i veckan. Hur många timmar en deltidstjänst är på beror helt på anställningskontraktet. Varken i lag om antällningsskydd (LAS) eller i arbetstidslagen (ATL) finns några bestämmelser om något minimum för en deltidstjänst. Däremot regleras detta ofta i kollektivavtal. Där står ofta att minsta arbetstid per pass får inte understiga 3 timmar. Således bör 3 timmar ses som det minsta antalet timmar under en 4 veckors period som fastanställning kan ha. Har du fler frågor eller det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?