FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/08/2011

Omfattas uppdragstagare av LAS?

Hej! Omfattas en person med enskild firma av LAS gentemot sin uppdragsgivare?

Lawline svarar

Hej Mats, Tack för din fråga. I 1 §, Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) anges att lagrummet i fråga är tillämpligt på "arbetstagare". Detta avser i huvudsak anställningsförhållanden. Begreppet kan dock omfatta även uppdragstagare, som i din fråga, vilket bör bedömas från fall till fall. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållanden som råder mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren och den ska inte bero av hur parterna själva har klassificerat avtalsförhållandet. Man bör även undersöka om syftet med användandet av den enskilda firman är att undgå LAS regelverk genom att dölja ett egentligt anställningsförhållande. Faktorer att beakta vid en bedömning kan omfatta; *1. Vem står för material och utrustning?* Om det är uppdragsgivaren som står för utrustningen, kan det tyda på att det råder ett anställningsliknande förhållande parterna emellan och att LAS alltså är tillämplig på avtalsförhållandet. *2. Är ersättningen tids- eller prestationsbaserad?* Om ersättningen är tidsbaserad kan detta tyda på att avtalet omfattas av LAS. *3. Är avtalsförhållandet långvarigt?* Längre avtalsförhållanden kan tyda på att avtalen i fråga omfattas av LAS. *4. Har uppdragstagaren arbetat åt flera under samma period?* Om uppdragstagaren i huvudsak enbart utfört arbete åt en uppdragsgivare, kan även detta tyda på att avtalsförhållandet liknar ett anställningsmässigt avtal som alltså omfattas av LAS. Som tidigare nämnt är detta alltså en gränsdragning som bör göras från fall till fall, med fokus på de faktiska förhållanden som råder parterna emellan. Vänliga hälsningar, Rebecca Dahlquist
Rebecca DahlquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000