Olaga intrång

Hejsan! Igår var jag ganska kraftigt berusad och klättrade över ett staket in till nåt som visade sig vara en vattenpumpstation, där jag hade sönder en skylt, dum som man är. Polisen kom, och jag och polaren som va in på området sprang och kom undan, dock så förhörde dom de andra som var med på plats. De andra sa mitt och kompisens namn och nu har jag en fruktansvärd ångest. De snackade om ett inbrott och olaga intrång. Vad kan detta leda till? Jag är 17 år.

Lawline svarar

Hej. Olaga intrång och grovt olaga intrång regleras i 4 kap 6 § Brottsbalken se https://lagen.nu/1962:700. Där stadgas att den som obehörigt intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Är brottet att se som grovt, dömes till fängelse i högst två år. Olaga intrång avser i huvudsak ett inbrott på en plats där någon arbetar. Det klassiska inbrottet täcker in alla platser dit man olovligen intränger. Vid en bedömning om brottet är grovt undersöks ifall det skett systematiskt, planerats, hur länge intrånget pågått, om visats hänsynslöshet, förekommit våld eller skadegörelse. Därmed kan skadegörelse i samband med inbrott på en anläggning och arbetsplats (så som på en vattenpumpstation)innebära att brottet kan anses vara grovt. Grovt olaga intrång har en straffskala på fängelse i mellan 14 dagar och två år. Var på denna skala ett visst brott hamnar skiljer sig från fall till fall. Svenska domstolar brukar i allmänhet tillämpa den lägre delen av straffskalan. Vidare kan det finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdet uppåt eller neråt. Några allmänt sett försvårande respektive förmildrande omständigheter räknas upp i 29 kap 2-3 §§ Brottsbalken se https://lagen.nu/1962:700#A3. Om ett straff skulle bli aktuellt så vägs även åldern in och påverkar straffmätningen (hur strängt straffet blir) till ett lindrigare straff om gärningsmannen är en ung person (under 21 år). Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”