Olaga intrång

FRÅGA
Hejsan! Igår var jag ganska kraftigt berusad och klättrade över ett staket in till nåt som visade sig vara en vattenpumpstation, där jag hade sönder en skylt, dum som man är. Polisen kom, och jag och polaren som va in på området sprang och kom undan, dock så förhörde dom de andra som var med på plats. De andra sa mitt och kompisens namn och nu har jag en fruktansvärd ångest. De snackade om ett inbrott och olaga intrång. Vad kan detta leda till? Jag är 17 år.
SVAR
Hej.

Olaga intrång och grovt olaga intrång regleras i 4 kap 6 § Brottsbalken se här. Där stadgas att den som obehörigt intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter. Är brottet att se som grovt, dömes till fängelse i högst två år.

Olaga intrång avser i huvudsak ett inbrott på en plats där någon arbetar. Det klassiska inbrottet täcker in alla platser dit man olovligen intränger.
Vid en bedömning om brottet är grovt undersöks ifall det skett systematiskt, planerats, hur länge intrånget pågått, om visats hänsynslöshet, förekommit våld eller skadegörelse. Därmed kan skadegörelse i samband med inbrott på en anläggning och arbetsplats (så som på en vattenpumpstation)innebära att brottet kan anses vara grovt.

Grovt olaga intrång har en straffskala på fängelse i mellan 14 dagar och två år. Var på denna skala ett visst brott hamnar skiljer sig från fall till fall. Svenska domstolar brukar i allmänhet tillämpa den lägre delen av straffskalan.

Vidare kan det finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdet uppåt eller neråt. Några allmänt sett försvårande respektive förmildrande omständigheter räknas upp i 29 kap 2-3 §§ Brottsbalken se här.

Om ett straff skulle bli aktuellt så vägs även åldern in och påverkar straffmätningen (hur strängt straffet blir) till ett lindrigare straff om gärningsmannen är en ung person (under 21 år).

Vänligen
Angelica Hage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1278)
2022-01-28 Anmälan av kränkande fotografering
2022-01-28 Är det olagligt att logga in på annans sociala medier om man har lösenord?
2022-01-27 Bedöms mordhot som grovt olaga hot?
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?

Alla besvarade frågor (98708)