FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt10/08/2011

Bostadsrätt som ej är i samma skick vid tillträdesdag som vid visning

Hej! Har köpt en nyrenoverad bostadsrätt med bl.a. totalrenoverat badrum med ny inredning,toalettstolen var ny på visningen 3/5 men på tillträdesdagen 31/5 var toalettstolen utbytt till en äldre modell, även en tegelvägg i hallen var det ett stort hål, vilket det inte var på visningen& enligt avtalet så skulle lägenheten vara väl rengjord på tillträdesdagen vilket det ej var.(vill tillägga att lägenheten var tom vid visningen så hålet i tegelväggen skulle lätt ha upptäckts om det hade varit där) Undrar hur jag ska gå tillväga för att få ersättning.

Lawline svarar

*Hej!* Vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner är Köplagen (KöpL) och dess felregler tillämplig. Vad gäller bostadsrättens beskaffenhet vid visningen respektive tillträdesdagen så ska denna enligt 17§ 1st KöpL stämma överens med vad som avtalats, se https://lagen.nu/1990:931#P17S1. Om bostadsrättens beskaffenhet avviker från vad som avtalats eller vad du med fog kunnat förutsätta (med anledning av visningen) så är bostadsrätten att anse som felaktig enligt 17§ 3st KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P17S3. Eftersom felen uppkom någon gång mellan visningen och tillträdesdagen så är det säljaren som svarar för felet enligt 21§ KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P21S1. Då du har fullgjort din undersökningsplikt och eftersom felen inte fanns där vid undersökningen så föreligger inga hinder att åberopa felen enligt 20§ KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P20S1. Följden av detta är att då har rätt att begära avdrag på köpeskillingen enligt 37-38§§ KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P37S1. Du måste tänka på att reklamera felet hos säljaren inom skälig tid enligt 32§ KöpL. Annars kan du förlora rätten att åberopa felet, se https://lagen.nu/1990:931#P32S1. Huruvida reklamation är nödvändig i det här fallet är svårt att säga med säkerhet. Eftersom säljaren verkar ha handlat i strid mot tro och heder så är det enligt 33§ KöpL troligen inte nödvändigt att du gör en reklamation för att kunna åberopa felet, se https://lagen.nu/1990:931#P33S1. Det kan dock ändå vara bra att göra en reklamation och på så sätt få en överenskommelse till stånd med säljaren. För att få ersättning bör du alltså först reklamera felet hos säljaren och se om ni kan komma överens om en lösning. Om han/hon vägrar att ge dig ersättning så kan du dra frågan till domstol för att få ersättning. Med vänlig hälsning
Alexander WagnerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?