FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/08/2011

Uppsägningstid enligt LAS

Om jag säger upp mig själv, vad är då min uppsägningstid enl. lag. Jag är ej fackansluten. Tack på förhand

Lawline svarar

*Hej!* Den lagstadgade uppsägningstiden vid uppsägning från arbetstagarens sida uppgår enligt 11§ 1 st, se https://lagen.nu/1982:80#P11S1. Lagen om anställningsskydd (LAS) till minst en månad. Av 11§ 2 st. LAS framgår under vilka förutsättningar arbetstagaren har _rätt_ till en längre uppsägningstid och hur lång denna blir, se https://lagen.nu/1982:80#P11S2. Att notera är att arbetstagaren inte behöver utnyttja möjligheten till längre uppsägningstid om han av någon anledning inte önskar göra det. Med vänlig hälsning
Alexander WagnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”