Bevisning i rättegång vid betalningstvist

Hej! Mitt ex hävdar att vi har ett muntligt avtal sedan två år tillbaka, på att jag är skyldig honom 70000 kr. Det finns inget vittne som har hört oss avtala detta. Däremot hävdar en tidigare granne att jag även sagt till honom (grannen) att jag tänker betala. Skulle detta hålla som bevisning i domstol?

Lawline svarar

Hej! Först vill jag inleda med att säga att i detta fall är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt avtal. Av naturliga skäl är det dock lättare för en part att bevisa att ett avtal föreligger om det finns papper på det, varför det rekommenderas att ett avtal ingås skriftligt. Det finns i princip inget hinder för vad som kan åberopas som bevis i en rättegång, då principen om fri bevisprövning råder i Sverige. Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken. I principen om den fria bevisprövningen innefattas principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att i stort sett all bevisning är tillåten att åberopa. Principen om den fria bevisvärderingen innebär emellertid att det är upp till rätten att bedöma hur tillförlitlig den bevisning som åberopas är. Din före detta kan således kalla grannen att vittna till sin fördel. Om grannens utsaga är tillräcklig för att din före detta ska vinna framgång i rättsprocessen är emellertid omöjligt för mig att svara på. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen är den som efter en samvetsgrann prövning avgör vad som är bevisat i målet. Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740#K35 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo