FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB31/07/2011

Ringa misshandel - Påföljd

Hej Jag tänkte fråga om straff för ringa misshandel/misshandel. Det jag vill veta är om villkorlig dom är ett vanligt straff för "ringa misshandel" eller om det anses vara lite väl hårt straff för denna lägsta grad av misshandel? Vid fall där misshandel av normalgraden uppstått så ser man ofta att straffet kan bli böter kombinerat med villkorlig dom. Min fråga är alltså om detta typ av straff är vanligt även vid ringa misshandel, eller om man oftast nöjer sig med att dömma till böter då? Böter finns ju kvar i belastningsregistret i endast 5 år, medans villkorlig dom i 10 år. Därutav min undran om villkorlig dom är aningen strängt för endast ringa misshandel. Tack.

Lawline svarar

Hej! Ringa misshandel är den mildaste graden av misshandel och kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, kap 3 5 § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 Vad som är ringa respektive normalgradig misshandel framgår av praxis från domstolarna, se bl.a. NJA 2003 s. 537 och RH 1980:5. En gärning som endast har orsakat smärta eller skada av lindrig art är att bedöma som ringa misshandel. Fängelse för ringa misshandel utdöms endast undantagsvis t.ex. vid upprepad brottslighet (Brottsbalken. En kommentar, Holmpvist m.fl. s. 3.33). Villkorlig dom används när böter inte är tillräckligt men då det saknas skäl för fängelse t.ex. för förstagångsförbrytare. Om det rör sig om ringa misshandel blir det alltså troligtvis endast böter. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare