Uppsägningstid för hyresavtal på bestämd tid

Hej, Vi ska hyra ut en sommarstuga på två år, men vet inte om vi ska skriva in en uppsägningstid eller inte (vi har inget emot det). Hyresgästen vill gärna ha t.ex. 3 mån för annars är de oroliga att de kan få en kort förvarning om de skall avflytta när två år har gått (tanken är dock att de skall få fortsätta hyra efter periodens utgång men att vi skriver ett nytt avtal då för vi vet inte hur behovet ser ut om två år). Är det bättre att skriva "tillsvidare" istället, med tre månaders uppsägning? Kan man fortfarande avtala bort besittningsskydd då?

Lawline svarar

Hej, Tack för er fråga. I 12 kap. Jordabalken finns Hyreslagen (HL). Av 3 § 2st. HL följer att avtal med bestämd hyrestid som löper mer än 9 månader alltid måste sägas upp för att upphöra. Ni måste då skriftligen säga upp hyresgästen. Pga besittningsskyddet måste ni få uppsägningen godkänd av Hyresnämden. Har så skett blir hyresgästen tvungen att flytta direkt. Annars gäller 3 månaders uppsägning. Att avtala bort rätten till förlängning av hyrestiden dvs. besittningsskyddet kan göras enligt 45a § HL. Detta går fortfarande att göra för er del. Observera att det måste ske efter hyrestidens ingång samt på ett särskilt avtal. För er skull är det troligtvis bättre med ett avtal på bestämd tid. Detta då ni inte vet hur det kommer att se ut i framtiden samt att det inte är säkert att ni vill hyra ut det i framtiden. För hyresgästen som inte vill bli tvingad att flytta på dagen kan det vara bra att ha med 3 månaders uppsägningstid i avtalet. Huruvida ni har behov för att avtala bort besittningsskyddet på ett hyresavtal på bestämd tid med avtalad uppsägningstid går att diskutera. Tänk dock på att ett hyresavtal på bestämd tid blir ett avtal på obestämd tid om hyresgästen bor kvar en månad efter att avtalet löpt ut och den inte blivit uppsagd. Ni bör därför säga upp hyresgästen och teckna ett nytt hyresavtal på bestämd tid dessförinnan. Här hittar du Hyreslagen: https://lagen.nu/1970:994#K12 Har du fler frågor eller det är något mer ni undrar över är ni välkomna att ställa en ny fråga. MVH Sebastian
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning