FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord24/07/2011

Från när gäller ett äktenskapsförord?

Min far och hans hustru hade ett äkteskapsförod från 2004. Dagen innan han dog skrevs ett nytt äktenskapsförord. Detta ankom tingsrätten och registrerades dagen efter han dog. Från när gäller det nya äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Bestämmelser om äktenskapsförord hittar man i äktenskapsbalken 7 kap. I 7 kap. 3 § sista stycket anges att äktenskapsförordet, för att vara giltigt, skall registreras hos domstolen. Äktenskapsförordet är giltigt först från och med den dag det gavs in till domstolen. Detta torde betyda att det nya äktenskapsförordet inte är giltigt, eftersom det lämnades in till domstolen först dagen efter din far gick bort. Hoppas mitt svar har hjälp dig! Med vänliga hälsningar
Kerstin EifrémRådgivare